Rok: 2021

Připomenutí zrakového screeningu

Vážení rodiče, připomínáme, že v pondělí 28.6.2021 proběhne Zrakový screening – orientační vyšetření zraku. Přineste, prosím, zdravotní průkaz dítěte. Jedná se o náhradní termín za termín podzimní. Někteří již mají vyšetření uhrazeno zcela, někteří z vás platili na podzim částku 150,- Kč , spolčenost PROZRAK však zvýšila cenu za vyšetření na 170,- Kč, poprosíme vás tedy pouze …

Připomenutí zrakového screeningu Celý příspěvek…

Vzdělávací program „Již předškoláci dokáží zachránit život“

Dne 21.6. v 8:00 hodin proběhne v MŠ netradiční výuka první pomoci přizpůsobená věku dětí a aktuálně zaměřená také na bezpečnost u vody. Děti si v modelových situacích osvojí základní, tzv. zlaté pravidlo při poskytování první pomoci, to zní „bezpečnost zachránce“. Děti se hravou metodou naučí zavolat záchrannou službu, ošetřit drobná poranění a další jejich věku přizpůsobené znalosti a dovednosti. Atraktivní …

Vzdělávací program „Již předškoláci dokáží zachránit život“ Celý příspěvek…

Co nás čeká v červnu

Ve dnech 1.-7.6.2021 je v okolí rybníka připravena „Pohádková bojovka“. Jedná se o dobrovolnou aktivitu u příležitosti oslavy Dne dětí. 10.6. 2021 se vydáme na dobrodružnou výpravu do vesmíru prostřednictvím mobilního planetária. Program začne v 11:30. Děti, které půjdou domů po obědě vyzvedávejte nejdříve ve 12:15. 24.6. 2021 „Rozloučení se školním rokem“ Dopolední program: od 8:00 si užijeme sportovní dopoledne …

Co nás čeká v červnu Celý příspěvek…

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!!

Vážení rodiče, byly jsme informovány o výskytu vší u jednoho dítěte. v MŠ byla učiněna veškerá hygienická a preventivní opatření. Prosíme Vás, prohlédněte svým dětem vlásky. Děkujeme za spolupráci!

Co nás čeká v týdnu 24.-28.5.2021

Ve středu 26.5.2021 přijede dětem přiblížit povolání spisovatelky Jitka Vítová, autorka dětských knih. Při besedě si děti vyzkouší práci s knihou, dozví se něco o tom, jak kniha vzniká, poslechnou si ukázku z knihy přímo z úst autorky. Ve čtvrtek 27.5. 2021 připomínáme třídní skupinové fotografování, v 9:00. Za příznivého počasí bude probíhat venku na školní zahradě. Dejte dětem …

Co nás čeká v týdnu 24.-28.5.2021 Celý příspěvek…

Třídní fotografování

Dne 27.5 2021, v 9:00 hodin, proběhne v MŠ společné třídní fotografování. Fotografie bude ve formátu 15×21 cm a cena 40,-Kč. Zájem o fotografování a případně počet fotografií nahlaste prosím paní učitelce na třídě.

Projektový den 19.5.2021

Vážení rodiče, 19.5.2021 proběhne v MŠ projektový den s názvem „SLADKÉ TVOŘENÍ“. Děti se seznámí s povoláním cukráře, budou péct a zdobit dezerty, rozvíjet kreativitu a tvořivost. Aby se děti lépe vcítily do role malého cukráře, mohou si z domu přinést vlastní zástěru. Program bude probíhat od ranních hodin až do oběda.

Provoz MŠ od 3.5.2021

Vážení rodiče, na základě novelizovaného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních se s účinností od 3. 5. 2021 umožňuje osobní přítomnost všech dětí v MŠ v kraji Středočeském, Pardubickém, Libereckém a Praze. V těchto krajích probíhá provoz MŠ standardním způsobem (bez omezení počtu dětí ve skupině či třídě, bez testování dětí, bez nutnosti roušek a pro všechny děti navštěvující …

Provoz MŠ od 3.5.2021 Celý příspěvek…

Úplata za předškolní vzdělávání pro školní rok 2021/2022

Ředitelka Mateřské školy ve Starém Mateřově, okres Pardubice podle §123 odst. 1 a 4 zákona č. 651/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném, a jiném vzdělávání (školský zákon), a § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, stanovuje základní částku úplaty za předškolní vzdělávání dítěte 727,- Kč za měsíc pro školní rok 2021/2022.Školné neplatí děti v posledním roce docházky před nástupem …

Úplata za předškolní vzdělávání pro školní rok 2021/2022 Celý příspěvek…