Provoz školky a prázdniny

Provozní doba MŠ

od 6:15 do 16:15

Zamykání MŠ

od 8:00 do 12:00 a od 12:30 do 14:30

Příchod do MŠ

do 8:00

Odchod po obědě

12:00 - 12:15

Odchod domů

od 14:30

Organizace chodu dne

Dopolední blok
6:15 – 8:00 scházení dětí, volné spontánní aktivity, individuální práce
8:00 – 9:15 – pohybové aktivity (hudebně-pohybové aktivity, překážkové dráhy, zdravotně preventivní aktivity, protahovací cvičení, úklid třídy, příprava na dopolední svačinu – osobní hygiena, dopolední svačina – ranní kruh – didakticky zacílené činnosti ve skupinkách v herních koutcích – příprava na pobyt venku
9:30 – 11:30 pobyt venku – tematické vycházky do okolí školy, hry v přírodě, hry a vzdělávací aktivity na školní zahradě
11:30 – 12:00 osobní hygiena a oběd
Odpolední blok
12:00 – 14:00 polední odpočinek, poslech pohádky, klidové aktivity nespících dětí, individuální práce
14:00 – 14:30 osobní hygiena, odpolední svačina
14:00 – 16:15 zájmové činnosti, hry, pohybové aktivity dětí, částečně či zcela řízené pedagogem v případě příznivého počasí probíhají aktivity na školní zahradě

Časové rozvržení je pouze orientační, umožňuje pedagogům operativně reagovat na aktuálně vzniklé situace, počasí, přání a potřeby dětí.

Provoz o prázdninách

Školka je otevřena i o prázdninách:

  • podzimních,
  • jarních,
  • velikonočních.

O vánočních prázdninách je školka uzavřena.

Provoz o letních prázdninách

Bude upřesněno.