Provoz školky a prázdniny

Provozní doba MŠ

od 6:15 do 16:15

Zamykání MŠ

od 8:00 do 12:00 a od 12:30 do 14:30

Příchod do MŠ

do 7:45

Odchod po obědě

12:00 - 12:15

Odchod domů

od 14:30

Organizace chodu dne

Dopolední blok
6:15 – 8:48– scházení dětí
– volné spontánní aktivity
– individuální práce
– pohybové aktivity (hudebně-pohybové aktivity, překážkové dráhy, zdravotně preventivní aktivity, protahovací cvičení)
– postupná svačina
– komunikační kruh
– úklid třídy
8:45 – 9:30– didakticky zacílené činnosti ve skupinkách – práce v CA
– hodnotící kruh
– příprava na pobyt venku
9:30 – 11:45– pobyt venku – tematické vycházky do okolí školy, hry v přírodě, hry a vzdělávací aktivity na školní zahradě
– osobní hygiena a příprava na oběd
11:45 – 12:15– oběd, osobní hygiena, příprava k polednímu odpočinku
Odpolední blok
12:15 – 14:30– polední odpočinek, poslech pohádky, klidové aktivity nespících dětí
– postupné vstávání dětí, individuální práce
14:30 – 16:15– osobní hygiena, postupná svačina dle potřeb dětí
– zájmové činnosti, hry, pohybové aktivity dětí
– v případě příznivého počasí probíhají aktivity na školní zahradě

Časové rozvržení je pouze orientační, umožňuje pedagogům operativně reagovat na aktuálně vzniklé situace, počasí, přání a potřeby dětí.

Provoz o prázdninách

Školka je otevřena i o prázdninách:

  • podzimních,
  • jarních,
  • velikonočních.

O vánočních prázdninách je školka uzavřena.

Provoz o letních prázdninách

Je rodičům oznámen nejpozději 2 měsíce před přerušením provozu školy tj. v dubnu 2024.