Provoz školky a prázdniny

Provozní doba MŠ

od 6:15 do 16:45

Zamykání MŠ

od 8:00 do 12:00 a od 12:30 do 14:30

Příchod do MŠ

do 8:00

Odchod po obědě

12:00 - 12:15

Odchod domů

od 14:30

Organizace chodu dne

Dopolední blok
6:15 – 8:00 scházení dětí, volné spontánní aktivity, individuální práce
8:00 – 9:15 – pohybové aktivity (hudebně-pohybové aktivity, překážkové dráhy, zdravotně preventivní aktivity, protahovací cvičení, úklid třídy, příprava na dopolední svačinu – osobní hygiena, dopolední svačina – ranní kruh – didakticky zacílené činnosti ve skupinkách v herních koutcích – příprava na pobyt venku
9:30 – 11:30 pobyt venku – tematické vycházky do okolí školy, hry v přírodě, hry a vzdělávací aktivity na školní zahradě
11:30 – 12:00 osobní hygiena a oběd
Odpolední blok
12:00 – 14:00 polední odpočinek, poslech pohádky, klidové aktivity nespících dětí, individuální práce
14:00 – 14:30 osobní hygiena, odpolední svačina
14:00 – 16:15 zájmové činnosti, hry, pohybové aktivity dětí, částečně či zcela řízené pedagogem v případě příznivého počasí probíhají aktivity na školní zahradě

Časové rozvržení je pouze orientační, umožňuje pedagogům operativně reagovat na aktuálně vzniklé situace, počasí, přání a potřeby dětí.

Provoz o prázdninách

Školka je otevřena i o prázdninách:

  • podzimních,
  • jarních,
  • velikonočních.

O vánočních prázdninách je školka uzavřena (22. 12. 2020 – 4. 1. 2021).

Provoz o letních prázdninách

O letních prázdninách můžete využít provoz, který bude střídavě zajišťován MŠ Starý Mateřov a MŠ Čepí.

Prázdninový provoz je zajištěn pro pracující rodiče. 

Prázdninový provoz ve školním roce 2019/2020:

  • 1. 7. – 16. 7. 2021 … MŠ Starý Mateřov
  • 16. 7. – 15. 8. 2021 … provoz přerušen
  • 16. 8. – 31. 8. 2020 … MŠ Čepí

V dalších letech se jen obě MŠ střídají. Termíny zůstávají stejné.