Informace k prázdninovému provozu pro školní rok 2020/2021

Vážení rodiče, 

po projednání se zřizovatelem bude mateřská škola v době letních prázdnin otevřena od 01.07. do 16.07.2021. 

Od 19.07.2021 do 31.08.2021 bude provoz mateřské školy přerušen z důvodu plánované rekonstrukce. Cílem plánované rekonstrukce je modernizace školního stravování, zvýšení kapacity strávníků a následné zvýšení kapacity mateřské školy. 

Žádost o přijetí dítěte k prázdninovému provozu v termínu 16.8.2021-31.8.2021 je možné podat do MŠ Čepí p. ředitelce, Bc. Soně Kopecké. Vaše žádost bude individuálně posouzena vzhledem k epidemiologické situaci a volné kapacitě mateřské školy. Kontakt: materska.skola@cepi.cz.

Prosíme Vás o závazné nahlášení docházky dětí v době letních prázdnin do elektronického formuláře z důvodu zajištění přiměřeného množství potravin. Výše úplaty v době letních prázdnin je stanovena na 277 Kč. Formulář k nahlášení docházky naleznete pod tímto odkazem: https://www.survio.com/…N6I.

Ve Starém Mateřově 16.04.2021                                                                                                                        Mgr. Monika Morávková, ředitelka školy