Platby

Způsob placení

  • Bezhotovostně
  • vždy k 15. dni v měsíci (první platba srpen 2021, poslední platba květen 2022)
  • Číslo bankovního účtu: 2900800205/2010 (Fio banka).
  • Zpráva pro příjemce: jméno a příjmení dítěte.

Úplata za vzdělávání

Podle zákona č. 561/2004 Sb., a vyhlášky č. 14/2005 Sb., jsou rodiče nebo jiní zákonní zástupci povinni platit za vzdělávání dítěte v mateřské škole měsíční úplatu.

Předškoláci (děti rok před nástupem do školy) školné neplatí.

Úplata pro školní rok 2021/2022 je stanovena ve výši: 727 Kč/měsíc.

Stravné

Stravné je úhrada za celodenní stravování dítěte v mateřské škole, do kterého je zahrnuta:

 Děti do 6 let/denDěti do 7 let /den
Přesnídávka9 Kč9 Kč
Oběd23 Kč25 Kč
Odpolední svačina8 Kč8 Kč
CELKEM*40 Kč42 Kč

V případě nepřítomnosti dítěte odhlašujte nejpozději do 7:30. Pokud neodhlásíte, bude stravné započteno.

Odhlášení proveďte prostřednictvím:

Vyúčtování stravného probíhá 2x ročně.

Stravné je stanoveno ve výši:

  • 880 Kč děti do 6 let za měsíc + 727 Kč úplata za předškolní vzdělávání tj. celkem 1.607 Kč
  • 924 Kč děti do 7 let za měsíc

Na kulturní akce

Na kulturní akce pro školní rok 2021/2022 vybíráme bezhotovostně částku ve výši 1.200 Kč. 

Platbu proveďte na účet školky, který je uveden výše.
Úhradu proveďte v termínu od 1.9.2021 do 15.9.2021, do poznámky uveďte jméno a příjmení dítěte.