Platby

Způsob placení

  • Bezhotovostně
  • vždy k 15. dni v měsíci (první platba srpen 2020, poslední platba květen 2020)
  • Číslo bankovního účtu: 2900800205/2010 (Fio banka).
  • Zpráva pro příjemce: jméno a příjmení dítěte.

Úplata za vzdělávání

Podle zákona č. 561/2004 Sb., a vyhlášky č. 14/2005 Sb., jsou rodiče nebo jiní zákonní zástupci povinni platit za vzdělávání dítěte v mateřské škole měsíční úplatu.

Předškoláci (děti rok před nástupem do školy) školné neplatí.

Úplata pro školní rok 2020/2021 je stanovena ve výši: 600 Kč/měsíc.

Stravné

Stravné je úhrada za celodenní stravování dítěte v mateřské škole, do kterého je zahrnuta:

  • ranní svačina 8 Kč,
  • oběd 22 Kč,
  • odpolední svačina 8 Kč.

Stravné celkem včetně pitného režimu je 38 Kč. 

V případě nepřítomnosti dítěte odhlašujte nejpozději do 7:45. Pokud neodhlásíte, bude stravné započteno.

Odhlášení proveďte prostřednictvím:

  • e-mailu: msmaterov.omluvenky@seznam.cz
  • zavolejte na telefonní číslo +420 466 971 030
  • vyplňte omluvenkový formulář

Vyúčtování stravného probíhá 2x ročně.

Stravné je stanoveno ve výši: 836 Kč za měsíc.

Na kulturní akce

Na kulturní akce pro školní rok 2020/2021 vybíráme bezhotovostně částku ve výši 1.000 Kč. 

Platbu proveďte na účet školky, který je uveden výše.
Úhradu proveďte v termínu od 1.9.2020 do 15.9.2020, do poznámky uveďte jméno a příjmení dítěte.