Platby

Způsob placení

 • Bezhotovostně
 • Vždy k 15. dni v měsíci (první platba srpen 2023, poslední platba květen 2024)
 • Číslo bankovního účtu: 2900800205/2010 (Fio banka).
 • Zpráva pro příjemce: jméno a příjmení dítěte.
 • Variabilní symbol: konkrétního dítěte, který obdrželi rodiče s údaji do systému odhlášky .

Úplata za vzdělávání

Podle zákona č. 561/2004 Sb., a vyhlášky č. 14/2005 Sb., jsou rodiče nebo jiní zákonní zástupci povinni platit za vzdělávání dítěte v mateřské škole měsíční úplatu.

Předškoláci (děti rok před nástupem do školy) školné neplatí.

Úplata pro školní rok 2023/2024 je stanovena ve výši: 832 Kč/měsíc.

Stravné

Stravné je úhrada za celodenní stravování dítěte v mateřské škole, do kterého je zahrnuta:

 Děti do 6 let / denDěti do 7 – 10 let /den
Přesnídávka10 Kč10 Kč
Oběd27 Kč30 Kč
Odpolední svačina10 Kč10 Kč
Pitný režim4 Kč4 Kč
CELKEM*51 Kč54 Kč

Odhlášení proveďte prostřednictvím:

 • www.odhlaska.cz – v daný den nejpozději do 7.00 hodin; přihlašovací údaje do systému obdrží zákonní zástupci osobně od vedoucí školní jídelny; pokud není dítě odhlášeno ze stravování na www.odhlaska.cz, je v tento den na stravování počítáno a neodhlášená strava je počítána jako vydaná.
 • Pokud strávník onemocní a nestihne stravu odhlásit, má nárok na oběd jen v první den nemoci do vlastního menu boxu, a to ve školní jídelně v době od 11 hod. do 11,30 hod. Ostatní obědy je nutné odhlásit.
 • Jde-li dítě domů po obědě, je nutné svačinu odhlásit. 

Vyúčtování stravného probíhá 1x ročně a to měsíci srpen 2024.

Stravné je stanoveno ve výši:

 • 1903 Kč – strávníci do 6 let 1071 Kč stravné + 832 úplata za předškolní vzdělávání, tj. děti mladší do 5 let 
 • 1071 Kč – strávnici do 6 let, tj. děti s povinným předškolním vzděláváním, které neplatí úplatu 
 • 1134 Kč – strávníci 7-10 let, tj. děti s odkladem povinné školní docházky