Informace o školce

Mateřská škola Starý Mateřov je v provozu od roku 1978. Od 1. 1. 2003 je zřízena jako příspěvková organizace zřizovatele obce Starý Mateřov. Nachází se v samém středu obce, hned vedle zastávky MHD.

Naše škola je jednotřídní s kapacitou 28 dětí ve věku 3- 6 let.

Každý školní rok máme pro děti připraven zábavný, naučný a pestrý program. Pro tento školní rok je téma: Kouzelnými vrátky do pohádky.

Jsme rádi, že můžeme spolupracovat se školkou ze sousední vesnice z Čepí. Ať už se dělíme o dopravné nebo zajišťujeme provoz o prázdninách.

Škola je obklopena zahradou se zelení a herními prvky. V okolí se nachází obora s daňky a lesík. To vše je vhodným námětem pro poznávání přírody.