Povinně zveřejňované informace

1. Název

Mateřská škola Starý Mateřov, okres Pardubice

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatelem příspěvkové organizace je obec Starý Mateřov, IČ: 00274330, se sídlem Starý Mateřov 38, Pardubice 530 02.

Příspěvková organizace je zřizována jako mateřská škola.

Hlavním předmětem činnosti příspěvkové organizace je zajištění všestranné péče o děti předškolního věku způsobem, který upravují příslušné obecně závazné nebo jiné právní předpisy.

Příspěvková organizace je v souladu s § 179 odst. 2 školského zákona zřízena za účelem zajištění podmínek pro předškolní vzdělávání dětí přednostně přijímaných do mateřské školy dle § 34 odst. 3 školského zákona.

Příspěvková organizace je spádovou mateřskou školou ve smyslu § 34a odst. 2 školského zákona, jejíž školský obvod je tvořen, dle § 179 odst. 3 ve spojení s § 178 odst. 2 písm. a) školského zákona, územím města obce Starý Mateřov.

3. Organizační struktura

4. Kontaktní spojení

Adresa: Mateřská škola Starý Mateřov, Starý Mateřov 117, Pardubice 530 02
Úřední hodiny: 

Telefon: (+420) 466 971 030
E-podatelna: 
ID datové schránky: qgq9vnq

5. Případné platby lze poukázat

Pro platby školného a stravného

Číslo účtu: 2900800205
Kód banky: 2010

6. Identifikační číslo

71008101

7. Daňové identifikační číslo

Mateřská škola Starý Mateřov není plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádost o informace

10. Příjem žádostí, stížností a dalších podání

11. Opravné prostředky

12. Formuláře

13. Popis postupů – návody pro řešení životních situací

14. Předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

16. Licenční smlouvy

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.