Základní informace k zápisu do Mateřské školy Starý Mateřov, okres Pardubice – elektronický předzápis

Vážení rodiče,

na uvedeném odkaze www.elektronickypredzapis.cz/materska-skola/stary-materov bude možné od 12.4.2024 do 13.5.2024  vytvořit žádost o přijetí dítěte do mateřské školy a rezervovat si čas pro předání vyplněné a pediatrem potvrzené žádosti o přijetí dítěte do MŠ. 
Vlastní zápis do mateřské školy se bude konat v termínu 14.5.2024 od 8.00 do 15.30 hodin. 
Nemáte-li možnost vyplnit nebo vytisknout elektronickou žádost, můžete požádat po předchozí domluvě níže uvedené kontaktní místo:
Mateřská škola Starý Mateřov, okres Pardubice, e-mail: skolka.materov@seznam.cz

Pořadí provedení elektornického předzápisu nemá vliv na přijetí dítěte do mateřské školy.  

Povinnost předškolního vzdělávání
Ve školním roce 2024/2025 je předškolní vzdělávání povinné pro děti, které dovrší pěti letdo 31.8.2024, tj. děti narozené do 31.8.2019.
Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinné předškolní vzdělávání jiným způsobem je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli vybrané spádové mateřské školy ve dnech sběru přihlášek, případně nejpozději do konce května 2024.
Vzdělávání se pro předškolní děti poskytuje bezúplatně.

Cizinci s dočasnou ochranou
K tomuto zápisu budou podávat přihlášku i cizinci, kterým byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana podle zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny.

Mgr. Monika Morávková
ředitelka MŠ Starý Mateřov
466 971 030