Píše se o nás v novinách

Vážení rodiče a příznivci mateřské školy,

od 12.2. do 22.3.2024 v naší mateřské škole probíhal pod záštitou MŠMT a v gesci Nadačního fondu LEPŠÍ ŽIVOT projekt zaměřený na předčtenářskou gramotnost s názvem „Mami, tati, pojďme si číst“. Tato nevšední aktivita spočívala v četbě pěti vybraných dětských knih, které se po dobu pěti týdnů točily ve všech zapojených rodinách, a sklidila velký úspěch. Projekt byl plný radosti, smíchu, očekávání, poučení a zářivých dětských očí. Podařilo se ho zvládnout díky vzájemné spolupráci rodičů, našich dětí, zřizovatele školy pana starosty Ing. V. Levinského a pana místostarosty V. Pozdníka.
Naše Mateřská škola se tak ocitla společně se ZŠ Lukavice a MŠ Slatiňany na 1. místě v oblasti kvality, aktivity a kreativní tvořivosti v přístupu ke vzdělávání.
Moc si tohoto ocenění vážíme a všem zúčastněným velmi děkujeme.
Nyní se o nás píše i v novinách i na Školském portálu Pardubického kraje.😊

https://pardubicky.denik.cz/ctenar-reporter/materska-skola-stary-materov-lepsi-zivot.html?utm_medium=referral&utm_campaign=social_redirection&utm_source=facebook

https://www.klickevzdelani.cz/Management-skol/Kabinet-napadu/Napady-a-zkusenosti-pedagoga/category/napady-a-zkusenosti-pedagoga/co-se-deje-v-materske-skole-stary-materov-okres-pardubice