Platba stravného a školného na školní rok 2023/2024

Vážení rodiče,
vkládáme informace k nastavení trvalého příkazu platby za stravné  a úplatu za předškolní vzdělávání.
V srpnu, k 15. dni v měsíci proveďte zadání trvalého příkazu, který necháte běžet do 15. května 2024 (první platba 15. srpna 2023 a poslední platba 15. května 2024):
číslo bankovního účtu: 2900800205/2010 (Fio banka)

platba ve výši: 1903 Kč – 1071 Kč stravné u dětí do 6ti let + 832 úplata za předškolní vzdělávání, děti mladší (do obd. povinn.předšk.vzděl.)         

1071 Kč – děti s povinným předškolním vzděláváním, které neplatí úplatu                         

1134 Kč – děti s odkladem povinné školní docházky zpráva pro příjemce: jméno a příjmení dítěte  variabilní symbol: konkrétního dítěte (obdrželi jste v tištěné podobě s informacemi k systému web odhláška).

Děkuji za spolupráci a včasné nastavení trvalého příkazu. 
S přáním hezkých letních dní 
Mgr. Monika Morávková, ředitelka školy