Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vážení rodiče, 

děkujeme Vám za Váš čas a vyjádření prostřednicím vyplnění online dotazníků. Obdrželi jsme od Vás velké množství pozitivní zpětné vazby, řadu námětů a inspirací. Oceňujeme a vážíme si Vaší podpory. V oblasti na zlepšení  byl ve třech případech vyjádřen prostor pro zdokonalení, bohužel pouze v obecné rovině. Ráda bych vyjádřila přání, abyste mi kdykoliv a bez obav jakoukoliv cestou sdělili konkrétní podněty ke zlepšení. 

Moc si vážím Vaší spolupráce a otevřenosti. 

Za kolektiv zaměstnanců Mgr. Monika Morávková, ředitelka školy