Zápisy do základních škol

Blíží se zápisy do základních škol. Pro děti s trvalým pobytem ve Starém Mateřově je zajištěna spádovost na ZŠ Štefánikova v Pardubicích.
Již v těchto dnech si můžete na stránce https://zapisyzs.pardubice.eu/ vygenerovat žádost o přijetí. Tu vytisknete a ve dnech 19. 4. a 20. 4. 2023 odnesete k zápisu do vybrané ZŠ.