Měsíc: Září 2023

Upozornění na neprovedené platby za kulturní akce

Vážení rodiče, někteří z Vás stále neprovedli platbu za kulturní akce na 1. pololetí školního roku 2023/2024. Částka je ve výši 1.200,- Kč. Platbu, prosím, proveďte co nejdříve, bezhotovostně, na číslo účtu 2900800205/2010. Do poznámky uveďte jméno a příjmení dítěte.

Logopedická péče

Vážení rodiče,  na nástěnkách v šatnách dětí najdete bližší informace k organizaci logopedické péče na 1. pololetí školního roku 2023/2024. V případě dotazů, termínů objednání a další organizaci logopedické péče se obracejte přímo na Mgr. M. Sádovskou, tel. 777 837 457.  Děkujeme za spolupráci

Inspekční činnost v MŠ

Vážení rodiče, touto cestou bych Vás ráda informovala, že ve dnech 18.-19.9. 2023 v naší mateřské škole proběhla periodická inspekční činnost ČŠI. Byla posuzována kvalita výchovně vzdělávacího procesu, pedagogického a provozního týmu, školního stravování, koncepce školy a strategický záměr, spolupráce s rodiči a dalšími institucemi, dodržování právních předpisů a legislativy, obsah školního řádu a dodržování bezpečnosti dětí. Inspekční kontrolní činnost …

Inspekční činnost v MŠ Celý příspěvek…