Učíme se, dovádíme, o světě pak mnohé víme

Vzdělávání probíhá v průběhu celého dne při všech činnostech a situacích, které se naskytnou. Vzájemně se prolínají a na sebe navazují tak, aby byly ve vyváženém poměru spontánních a organizovaných činností, individuálních, skupinových i frontálních přístupů. Budeme nově využívat tzv. centra aktivit – individualizace, diferenciace. Učíme se hrou, pohybem, praktickými činnostmi, pokusy, kooperativními hrami, situačním učením, duchovní a smyslovou výchovou; …

Učíme se, dovádíme, o světě pak mnohé víme Celý příspěvek…