Mš Starý Mateřov

Rodičovská schůzka on-line

Vážení rodiče,s ohledem na aktuální vývoj epidemiologické situace proběhne zítřejší plánovaná rodičovská schůzka online v prostředí ZOOM. Čas a termín schůzky se nemění. Odkaz a návod na připojení Vám bude zaslán zítra v 16.00 hodin prostřednictvím emailu. Děkujeme za pochopení!

Vstup do MŠ pouze s respirátorem!!!

Vážení rodiče, na základě aktuálních vládních nařízení upozorňujeme, že vstup do prostor MŠ je možný pouze s respirátorem! Děkujeme!

Úplata za předškolní vzdělávání pro školní rok 2021/2022

Ředitelka Mateřské školy ve Starém Mateřově, okres Pardubice podle §123 odst. 1 a 4 zákona č. 651/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném, a jiném vzdělávání (školský zákon), a § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, stanovuje základní částku úplaty za předškolní vzdělávání dítěte 727,- Kč za měsíc pro školní rok 2021/2022.Školné neplatí děti v posledním roce docházky před nástupem do základní …

Úplata za předškolní vzdělávání pro školní rok 2021/2022 Celý příspěvek…

Informace k prázdninovému provozu pro školní rok 2020/2021

Vážení rodiče,  po projednání se zřizovatelem bude mateřská škola v době letních prázdnin otevřena od 01.07. do 16.07.2021.  Od 19.07.2021 do 31.08.2021 bude provoz mateřské školy přerušen z důvodu plánované rekonstrukce. Cílem plánované rekonstrukce je modernizace školního stravování, zvýšení kapacity strávníků a následné zvýšení kapacity mateřské školy.  Žádost o přijetí dítěte k prázdninovému provozu v termínu 16.8.2021-31.8.2021 je možné podat …

Informace k prázdninovému provozu pro školní rok 2020/2021 Celý příspěvek…

Učíme se, dovádíme, o světě pak mnohé víme

Vzdělávání probíhá v průběhu celého dne při všech činnostech a situacích, které se naskytnou. Vzájemně se prolínají a na sebe navazují tak, aby byly ve vyváženém poměru spontánních a organizovaných činností, individuálních, skupinových i frontálních přístupů. Budeme nově využívat tzv. centra aktivit – individualizace, diferenciace. Učíme se hrou, pohybem, praktickými činnostmi, pokusy, kooperativními hrami, situačním učením, duchovní a smyslovou výchovou; …

Učíme se, dovádíme, o světě pak mnohé víme Celý příspěvek…