STANOVENÍ ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

Vážení rodiče,

od 01.09.2024 dochází ke změně stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání. Tato změna vychází z Metodického materiálu ke stanovení úplaty za vzdělávání v mateřských školách, školních družinách a školních klubech veřejných zřizovatelů od 1.1.2024.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy reaguje tímto metodickým materiálem na novelu § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), s účinností od 1.1.2024. Na základě této novely byla nově stanovena výše úplaty.

U mateřských škol může být měsíční výše úplaty stanovena maximálně ve výši 8 % základní sazby minimální měsíční mzdy.

Na základě výše uvedeného je stanovena od 01.09.2024 měsíční výše úplaty za předškolní vzdělávání 1512 Kč.

Poznámka:
Nově s účinností od 1.9.2024 dochází k rozšíření možného osvobození rodin pobírajících přídavek na dítě. O osvobození bude možné žádat od začátku školního roku 2024/25, tzn. od 1.9.2024, pokud zákonný zástupce prokáže ředitelce školy, že pobírá přídavky na dítě. Tuto skutečnost prokáže zákonný zástupce „Oznámením o přiznání dávky státní sociální podpory – přídavek na dítě“.
Úplatu za předškolní vzdělávání nehradí děti s povinným předškolním vzděláváním.
Při omezení nebo přerušení provozu mateřské školy po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, se sníží měsíční výše úplaty poměrně k omezení nebo přerušení provozu mateřské školy.

Mgr. Monika Morávková, ředitelka školy