Provoz mateřské školy v době letních prázdnin

Vážení rodiče, 

informujeme Vás o přerušení provozu mateřské školy v době letních prázdnin. Třídním učitelkám nahlaste závaznou docházku dětí v období letních prázdnin nejpozději do 21.06.2024. Dětem, které nebudou v době letních prázdnin navštěvovat mateřskou školu, bude strava automaticky odhlášena. Dětem, které budou Vámi k docházce nahlášeny, bude strava automaticky přihlášena. Z důvodu zajištění přiměřeného množství potravin a předcházení tzv. provarů nebude v době letního provozu MŠ možné odhlásit stravu v systému web odhlášky. Docházku dětí, kterou nahlásíte považujeme za závaznou. Pokud Vaše dítě onemocní, 1. den nemoci je možné stravu vyzvednou, nahlásit nám osobně nemoc dítěte a strava bude na další dny ohlášena správcem odhlášky. Provoz mateřské školy v době letních prázdnin bude probíhat na třídě Šikulů.

Děkujeme za spolupráci!