Eliminace šíření projevů onemocnění v MŠ!!!

Vážení rodiče, 
obracím se na Vás s žádostí zodpovědného přístupu v oblasti zdraví dětí. Obracejí se na mě maminky, které uvádějí, že v šatně vidí dětí, které jsou nemocné. Do mateřské školy nepatří děti, pokud jsou nachlazené, mají projevy respiračních či zažívacích potíží nebo mají z domova podanou medikaci. Tato povinnost rodičů je zakotvena ve školním řádě, se kterým jste byli všichni seznámeni.
Tímto Vás žádám o zodpovědný a ohleduplný přístup k dětem, ostatním rodičům, ale i zaměstnancům školy. V případě, že onemocní personál školy, hrozí riziko přerušení provozu školy minimálně na 14 dní. Věřím a chápu, že nemoc dětí pro některé rodiče představuje pracovní komplikace, přesto tuto situaci lze řešit OČR. 
Děkuji těm rodičům, kteří se výše uvedeným pravidlem po celou dobu řídili a dodržovali ho. Velmi si toho vážíme:-)
Na závěr mám za nás všechny jedno velké přání. Zkusme být k sobě navzájem ohleduplní, laskaví a lidští.
S pozdravem 

Mgr. Monika Morávková
ředitelka MŠ Starý Mateřov