POTVRZENÍ O VÝŠI VYNALOŽENÝCH VÝDAJŮ ZA UMÍSTĚNÍ VYŽIVOVANÉHODÍTĚTE ZA OBDOBÍ ROKU 2022

Vážení rodiče,
od 4.1.2023 si můžete vyzvednout POTVRZENÍ O VÝŠI VYNALOŽENÝCH VÝDAJŮ ZA UMÍSTĚNÍ VYŽIVOVANÉHO DÍTĚTE ZA OBDOBÍ ROKU 2022 ve třídě u třídních učitelek.  Potvrzení se vydává pro účely uplatnění slevy na dani za zdaňovací období roku 2022, ve smyslu ustanovení § 35bb a § 38l, odst. 2, písm. f) zákona č. 586/1992 Sb. o dani z příjmu, v platném znění.

Mgr. Monika Morávková
ředitelka MŠ Starý Mateřov
466 971 030