Logopedie

V mateřské škole probíhá 2x za měsíc individuální logopedické péče pod vedením externí logopedky Mgr. M. Sádovské.

Logopedka individuálně procvičuje řeč podle specifických potřeb dětí. Děti mají sešity, do kterých se každé cvičení v MŠ zapisuje. Jsou zde i pokyny pro domácí cvičení s dětmi, říkadla, artikulační hry, dechová cvičení, apod.

Rodiče jsou v sešitu pravidelně informováni o pokroku dětí. Jsou však seznámeni i s nezbytností domácího procvičování a nutností každodenní práce se sešitem. Rodiče mohou s externí logopedkou konzultovat případné dotazy či pokroky svého dítěte přímo v prostředí mateřské školy.