Uzavření MŠ z důvodu nařízené karantény

Vážení rodiče, 

vzhledem výskytu onemocnění Covid – 19 byla mateřské škole Krajskou hygienickou stanicí nařízena 5-ti denní karanténa (do 5.2.2022)

V příloze si přečtěte důležité informace vztahující se ke karanténě a pokud bude někdo z vás uplatňovat nárok na OČR, můžete tak učinit prostřednictvím formuláře „Žádost o ošetřovné při péči o dítě / jinou osobu / za kalendářní měsíc při mimořádných opatřeních při epidemii (krizové ošetřovné).“, který naleznete na tomto odkazu: https://eportal.cssz.cz/…isy .

KHS Vás bude o kontaktu s pozitivní osobou informovat prostřednictvím SMS, kde vyplníte sebetrasování. V případě, že SMS neobdržíte, kontaktuje svého dětského lékaře.

Stravné v době nařízené karantény bude dětem automaticky odhlášeno. 

S přáním pevného zdraví 

Mgr. Monika Morávková
ředitelka MŠ Starý Mateřov