Změna termínu logopedie

Z důvodu plánovaného výletu se 1. termín logopedie, po do dohodě s paní logopedkou, přesouvá z 29.9. na 30.9.