Vzdělávací program „Již předškoláci dokáží zachránit život“

Dne 21.6. v 8:00 hodin proběhne v MŠ netradiční výuka první pomoci přizpůsobená věku dětí a aktuálně zaměřená také na bezpečnost u vody.

Děti si v modelových situacích osvojí základní, tzv. zlaté pravidlo při poskytování první pomoci, to zní „bezpečnost zachránce“.

Děti se hravou metodou naučí zavolat záchrannou službu, ošetřit drobná poranění a další jejich věku přizpůsobené znalosti a dovednosti.

Atraktivní výuka může v dětech vzbudit pozitivní přístup k první pomoci a otevře jim cestu v následujících letech tímto směrem.