Co nás čeká v červnu

Ve dnech 1.-7.6.2021 je v okolí rybníka připravena „Pohádková bojovka“. Jedná se o dobrovolnou aktivitu u příležitosti oslavy Dne dětí.

10.6. 2021 se vydáme na dobrodružnou výpravu do vesmíru prostřednictvím mobilního planetária. Program začne v 11:30. Děti, které půjdou domů po obědě vyzvedávejte nejdříve ve 12:15.

24.6. 2021 „Rozloučení se školním rokem“

  • Dopolední program: od 8:00 si užijeme sportovní dopoledne
  • Odpolední program: od 15:45 proběhne „Pasování předškoláků na školáky“ – tento program je věnován pouze dětem, které odcházejí do školy, a jejich rodičům. Organizace akce bude probíhat dle aktuálně platných protiepidemiologických opatření.

28.6.2021 proběhne v MŠ Zrakový screening – orientační vyšetření zraku. Informace k zrakové prevenci jsou uvedeny na letáčku.