Šablony III pro MŠ Starý Mateřov

Projekt (název, registrační číslo):

Personální podpora – Mateřská škola Starý Mateřov, okres Pardubice

Starý Mateřov 117, 530 02 Pardubice
Šablony III pro MŠ Starý Mateřov
CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017437

„Tento projekt je spolufinancován EU“.

Neinvestiční dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ve výši 240 341,00 Kč.

Předpokládané datum zahájení projektu: 1. 9. 2020

Předpokládané datum ukončení projektu. 31. 8. 2022

Předpokládaná doba trvání (v měsících): 24

Projekt je zaměřen na personální podporu v MŠ, rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektového vzdělávání a sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv.  

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

Vybrané aktivity:

Školní asistent – personální podpora MŠ

Cílem této aktivity je umožnit vznik dočasné pracovní pozice školního asistenta. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem. Školní asistent poskytuje základní nepedagogickou podporu při spolupráci s rodiči a individuální péči o děti, pomáhá se sebeobsluhou a zvládáním společných pravidel ve třídě.

Projektový den ve výuce

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektového vzdělávání, které vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí. Projektové vzdělávání bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí dětí.

Sdílení zkušeností

Cílem aktivity je sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv.