Šablony III pro MŠ Starý Mateřov

Neinvestiční dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ve výši 240 341,00 Kč.

Délka projektu: 12 měsíců (01.09.2020 – 31.08.2021).

Aktivity jsou zaměřeny na personální podporu ve škole – školní asistentka po dobu 1 roku s úvazkem 0,5; realizaci projektových dnů; sdílení zkušeností.