Rok: 2020

Šablony III pro MŠ Starý Mateřov

Neinvestiční dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ve výši 240 341,00 Kč. Délka projektu: 12 měsíců (01.09.2020 – 31.08.2021). Aktivity jsou zaměřeny na personální podporu ve škole – školní asistentka po dobu 1 roku s úvazkem 0,5; realizaci projektových dnů; sdílení zkušeností.

Kouzelnými vrátky, rovnou do pohádky

Školní vzdělávací program (ŠVP) je motivován dětem blízkými tématy pohádek. Vzdělávání probíhá v průběhu celého dne při všech činnostech a situacích, které se naskytnou. Vzájemně se prolínají a na sebe navazují tak, aby byly ve vyváženém poměru spontánních a organizovaných činností, individuálních, skupinových i frontálních přístupů. Budeme nově využívat tzv. centra aktivit – individualizace, diferenciace. Učíme se hrou, pohybem, …

Kouzelnými vrátky, rovnou do pohádky Celý příspěvek…

Plánované akce pro školní rok 2020/2021

Konání akcí bude probíhat v závislosti na aktuální epidemiologické situaci. Září Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen Duben Květen Červen Září 8. 9. 2020 9:00 Divadelní představení “O kamarádovi” 8. 9. 2020 8:00 Orientační logopedické vyšetření  14. 9. 2020 9:00 Zrakový screening – cena 150 Kč, preventivní vyšetření zraku v mateřské škole. Je třeba donést zdravotní průkaz dítěte. 25. 9. 2020 …

Plánované akce pro školní rok 2020/2021 Celý příspěvek…